Areál společnosti

Naše společnost sídlí na pozemku o rozloze 61 500 m2, který svou velikostí umožňuje v budoucnu pokračovat ve výstavbě a investicích do dalších nových výrobních a skladovacích prostor. Výroba je soustředěna do jedné výrobní haly, která je propojena se skladovacími a montážními prostory. Tímto způsobem je zajištěna logistika výrobního procesu, počínaje výdejem materiálu ze skladu, jeho zpracováním, povrchovou úpravou, jakož i samotnou finalizací při montážních operacích. Několik desítek metrů od hlavní výrobní haly je situována nově vybudovaná montážní hala pro výrobu radiátorů, která je propojena se skladem materiálu pro uvedenou výrobu, jakož i se skladem hotových výrobků.

Vybrané údaje:
výrobní prostory - 4930 m2
montážní prostory - 1420 m2
skladovací prostory - 2440 m2
administrativní prostory - 1300 m2

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.