Lakovanie

Lakovanie

Charakteristika procesu lakovania

Lakovacie linky sú technologicky určené pre priebežné kontinuálne lakovanie sérií výrobkov rádovo od 100 ks do 1 000 ks za pracovnú zmenu, v závislosti od veľkosti lakovaného dielca.

Popis procesu:

Je vykonávané ručne pracovníkmi lakovne pomocou navešiavacích háčikov.

Je realizovaná v oplachových kabínach podstrekom teplou tlakovou vodou (40°C) s fosfátovacím prípravkom (železitým) a studenou tlakovou vodou v dvoch oplachových poliach.

Prebieha v prvom tunely sušiacej pece núteným prúdením teplého vzduchu. Ohrievanie vzduchu je realizované plynovými horákmi. Sušenie dielcov po predúprave prebieha pri teplote do 90° C.

Nanášanie práškovej farby sa realizuje tribo technológiou, pomocou ôsmych lakovacích automatických pištolí pohybujúcich sa vo vertikálnom smere, ktoré sú samostatne nastaviteľné v šiestich stupňoch voľnosti. V prípade lakovania členitých výrobkov je možné použiť nanášanie práškovej farby pomocou ručnej lakovacej pištole.

Prebieha v druhom tunely sušiacej pece núteným prúdením teplého vzduchu. Ohrievanie vzduchu je realizované plynovými horákmi. Vypaľovanie práškovej farby po jej nanesení prebieha pri teplote 180° C. Teplota vypaľovania závisí od typu práškovej farby a je udávaná v technických listoch príslušnej práškovej farby.

Je vykonávané ručne pracovníkmi lakovne.

Prospekty na stiahnutie nájdete tu

 

kľúčové slová - elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, rebríkové radiátory, radiátory, elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, rebríkové radiátory, radiátory, elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, rebríkové radiátory, radiátory, elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, olejový radiátor, kúpeľňový radiátor, kúpeľňové radiátory, rebríkový radiátor, radiátor, rebríkové radiátory, radiátor, radiátory, doskový radiátor, doskové radiátory, panelový radiátor, doskový radiátor, sušič, žiarič, výrobca radiátorov, elektrické vykurovanie, elektrické kúrenie, kúpeľňové radiátory, rebríkové radiátory, doskový radiátor, doskové radiátory, rezanie laserom, strihanie, ohýbanie, lisovanie, tvárnenie, lakovanie, krúžkovanie plechov, montáž, potlač, spracovanie tenkých kovov, objednávka, používané materiály, produkty

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.