Montáž

Montáž

Spoločnosť má k dispozícií 1420 m2 montážnych priestorov, v ktorých vykonáva nasledovné druhy montáží.

Montáž svietidiel
Na tomto pracovisku sa vykonávajú montážne operácie a operácie rezania závitov a nitovania plechových súčastí svietidiel do technologických celkov.

Montáž elektrických rozvádzačov
Na dvoch samostatne fungujúcich montážnych linkách prebiehajú montážne operácie skladania a skrutkovania súčastí elektrických rozvodných skríň do technologických celkov. Výstupným produktom sú elektrické rozvodné skrine dvoch typových rád.

Montáž elektrických olejových radiátorov
Montáž radiátorov je rozdelená do štyroch technologicko - montážnych pracovísk:

Montáž interiérového kovového nábytku

Kompletovanie a montáž interiérového nábytku pozostáva z operácií nitovania a skrutkovania lakovaných dielov do finálnych produktov.

 

kľúčové slová - elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, rebríkové radiátory, radiátory, elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, rebríkové radiátory, radiátory, elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, rebríkové radiátory, radiátory, elektrické kúrenie, elektrické vykurovanie, olejový radiátor, kúpeľňový radiátor, kúpeľňové radiátory, rebríkový radiátor, radiátor, rebríkové radiátory, radiátor, radiátory, doskový radiátor, doskové radiátory, panelový radiátor, doskový radiátor, sušič, žiarič, výrobca radiátorov, elektrické vykurovanie, elektrické kúrenie, kúpeľňové radiátory, rebríkové radiátory, doskový radiátor, doskové radiátory, rezanie laserom, strihanie, ohýbanie, lisovanie, tvárnenie, lakovanie, krúžkovanie plechov, montáž, potlač, spracovanie tenkých kovov, objednávka, používané materiály, produkty

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.